Chinese Debate Competition

中文辯論隊: 第十一屆鳴辯盃中學生辯論賽

我校中文辯論隊於暑假月期間參與由鳴辯無限所舉辦的第十一屆鳴辯盃中學生辯論賽,並獲取殿軍,參賽同學包括:

6E 陳炯褌 CHAN KWING FAI
5E 蕭澤亨  SIU CHAK HANG
4D 李澤霖  LI CHAK LAM
4F 凌朗僖  LING LONG HEI
4F 甄文澤  YAN MAN CHAK
3D 張顥騰 CHEUNG HO TANG


另外,
我校中文辯論隊前隊長6E(15)李兆康同學以自組隊形式參賽,獲得總冠軍,並同時榮獲「最有價值辯論員」獎項。